EntezopatieEntezopatie jsou onemocnění svalových úponů šlach a vazů. /z řeckého enthesis-úpon/

Zařazujeme je pod syndromy z přetížení měkkých tkání pohybového aparátu. Tato poškození mohou vznikat v běžném životě zvláště u lidí nezvyklých určitému druhu práce, především se však vyskytují u sportovců. Charakteristická pro tyto syndromy je bolestivost svalového úponu.Zpočátku je vyvolána jen při zatížení, po odpočinku odeznívá.Při chronickém poškozování se bolesti dostavují i při pasivních pohybech nebo i v klidu a v noci. Diagnosu stanovujeme jednak na základě anamnesy, kde pátráme po chronické či nárazové zátěži vyvolávající bolest .Poté následuje pečlivé klinické vyšetření včetně specifických napínacích manévrů. Je patrná zvýrazněná palpační citlivost úponu, dochází k omezení funkce a oslabení svalové síly v postižené lokalitě.

Nejznámější entezopatie jsou pojmenovány podle sportovních odvětví, při kterých nejčastěji vznikají. Jde především o přetížení s následnými poruchami mikrocirkulace (prokrvení a látkové výměny) na přechodu svalu a šlachy do kosti.

Tenisový loket je bolestivé onemocnění úponu svalu upínajícího se na zevní část loketního kloubu, který je zraňován při prudkém napřímení proti odporu. Postižení úponu však nemusí vzniknout pouze tenisem. Obtíže mohou vzniknout i po jiných činnostech chronicky namáhajících úpon svalu. Typické je šroubování, vrtání, ždímání hadrů, zdvihání břemen, štípání dřeva a nesprávné držení myši při práci s počítačem. Důležitou podmínkou je netrénovanost či jednorázová zátěž po delším klidu. První zmínky o tomto onemocnění pocházejí již z devatenáctého století a hovoří se o písařských křečích.

Oštěpařský či golfový loket je postižení úponu svalu upínajícího se na vnitřní část loketního kloubu, kdy bolesti vznikají při prudkém ohybu zápěstí. Toto onemocnění vzniká při vrhu oštěpem či úderu golfovou holí.

Skokanské koleno je onemocnění, které vzniká prudkým tahem čtyřhlavého svalu stehenního, což bývá často na odrazové noze při skoku do výšky či do dálky, těmito problémy však trpí i fotbalisté či hokejisté. Bolestivé tříslo je onemocnění, jehož základem je entezopatie společného úponu přitahovačů stehna. Jedná se o typické sportovní onemocnění u sportů, které vyžadují velkou akceleraci a změny vektoru pohybu.

V oblasti ramenního kloubu je velmi časté postižení nejen úponů, ale i celých šlach, což spadá pod širší pojem tenzopatie ramenního kloubu. Postižení úponové aponeurózy tvořící rotátorovou manžetu se nazývá impingement syndrom a způsobuje velké problémy tyčkařům, volejbalistům, házenkářům, ale i zedníkům či řemeslníkům, kteří pracují se vztyčenýma rukama. Výrazně bývají postiženi plavci, tento syndrom se dokonce někdy nazývá plavecké rameno.

Při zátěži lokte a ramene může vzniknout tenzopatie šlachy dlouhé hlavy dvojhlavého svalu pažního - bicepsu, který může skončit až prasknutím šlachy.

Velmi častou tenzopatií je také tzv. peritendinitida Achillovy šlachy, častá u starších sportovců, vzniklá náhlou zátěží (zahájení sportovní sezony). Prosáknutí vaziva okolo šlachy je bolestivé a změny cévního zásobení mohou vést k degeneraci šlachy s jejím následným prasknutím.

Bolestivá odrazová noha jde o postižení úponové části krátkých svalů nohy na kost patní. Charakteristická je pohmatová bolestivost na plosce nohy v místě svalového úponu na patní kost a bolestivé postavení na špičku.